de requesens-molins

Joseph de Requesens Molins i Pilar Inglés Nogués de dreta a esquerra
Joseph de Requesens Molins i Pilar Inglés Nogués de dreta a esquerra

Per situar-nos, són els meus besavis, pares de la meva àvia Pepita i avis de la meva mare. Segons ella, Montserrat Creus, varen tenir dotze fills dels que varen sobreviure vuit fins a edat avençada:  Agustí (?), Pepita (desembre 1891), María de las Mercedes (1893), la Tia Lola (1894), Jesús (desembre 1896), Josep Maria (gener 1901), Salomon Maria (juny 1903) i Pilar (maig 1909). Ens consta un infant enterrat el 1900 de nom Salomón nascut l'any anterior.  

Va ser notari de diverses ciutats. Ens consta que ho fou d’Oviedo, Cardona, Arenys i Barcelona. Fill d’un reconegut metge de Cardona -Joseph de Requesens Cortadellas- del que tenim un document de l’Ajuntament en el que se li reconeix la seva tasca fent-li donació d’un nínxol. Tenim constància de la vida social que duien per les aparicions en les notes de societat de la premsa barcelonina.

arbre genealògic

30.03.1850 Certificació baptismal del seu naixement ocorregut quatre dies abans.

12.05.1900 Nomenament Arxiver de Protocols del districte notarial d'Arenys.

01.03.1911 Esquela de Joseph de Requesens Molins a La Vanguardia. Va morir el dia anterior. Esmenta fills i una filla política de nom Lucrecia Rodríguez.  Per edat l'únic fill que podia estar casat era l'Agustí que ja devia estar a Xile i, probablement amb la Lucrecia, ja que l'esquela indica que estava absent així com també parla de fills presents i absents. Una altra dada que s'hi pot extreure de l'esquela era que vivien en aquell moment a la Ronda Sant Pere 15 2n 1a.

Necrològica a la Gaceta de Cataluña. ( ... contribuyó eficazmente á la unión de los católicos en el terreno electoral. ...).

Testament de Joseph de Requesens Molins.
( ... queriendo que á la brevedad posible se me hagan decir cien misas rezadas, de la limosna ordinaria, ...).

31.08.1849 Títol de Medicina i Cirurgia del pare (Joseph de Requesens Cortadellas).

21.03.1875 Regal d’un nínxol a Josep Requesens Cortadelles de l’Ajuntament de Cardona. 

25.02.1891 Certificat de defunció de Josefa Molins Calvila (la seva mare).

avantpassats de Pilar Inglés Nogués

05.02.1867 Certificació baptismal de Pilar Inglés Nogués.

La nostra besàvia Pilar Inglés Nogués va viure els darrers anys al carrer Sant Rafael 1 d'Arenys de Mar.

Factures enterrament Pilar Inglés.

02.03.1884 Referència a un germà de Joseph de nom Claudio a La Vanguardia d'aquest dia. La nota diu que fou Procurador causadico de l'Audiència Territorial de Barcelona amb despatx a la Baixada de Viladecols 2 2n.

Fotos de Requesens sense identificar.

Aportades per Iván de Requesens net de Jesús de Requesens Inglés. Indicació: germana de Requesens.